مواد معدنی و معدن استخراج معدن قانون آفریقای جنوبی